You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Защита на личните данни

Защита на личните данни

Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим непозволен достъп или непозволено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Те включват вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни и мерките за тяхната защита, включително съответно шифроване и физически мерки за сигурност с цел предотвратяването на непозволен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни.

Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, контрагентите и представителите на "Ямбол Комерс" ООД, на които им е необходима тази информация, за да я обработват от наше име. Тези лица са обвързани със задължения за спазване на поверителността и подлежат на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на взаимоотношенията и наказателно преследване, в случай че не изпълняват тези свои задължения.

Когато използвате услугите на сайта, ние добросъвестно полагаме усилия да ви предоставяме достъп до личната ви информация и възможност тя да бъде коригирана, ако е неточна, или да бъде изтрита по ваша заявка, освен ако запазването й е необходимо съгласно закона или на базата на оправдани бизнес цели. Преди обработката на такива заявки ние изискваме от потребителите да идентифицират себе си и информацията, до която заявяват достъп за преглед, коригиране или премахване. Може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се или систематични, изискват прекомерни технически усилия, застрашават поверителността на други лица или са крайно непрактични (например заявки за информация, съхранявана на резервен лентов носител), или за които достъпът не е наложителен по други причини. Във всеки случай, в който предоставяме възможност за достъп и коригиране на информация, извършваме тази услуга безплатно, освен ако това не изисква прекомерно много усилия. Поради начина, по който поддържаме определени услуги, след като изтриете информацията си, може да измине известно време, преди от активните ни сървъри да бъдат изтрити остатъчни копия и те може да останат в системите ни за архивиране. Моля, прегледайте Помощните центрове на съответните услуги за още информация.

Сайта спазва директивата на България за защита на личните данни „ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“ и нейните принципи за известяване, право на избор, последващо прехвърляне, сигурност, гарантиране на целостта на данните, осигуряване на достъп и изпълнение на ангажиментите и е съответно регистрирана в Комисията за защита на личните данни.

"Ямбол Комерс" ООД редовно проверява спазването от своя страна на тази Декларация за поверителност. Когато получи официална жалба в писмен вид, правилото на сайта е да се свърже със съответния потребител във връзка с неговите притеснения. За разрешаването на жалби, отнасящи се до прехвърлянето на лична информация, които не могат да бъдат разрешени между сайта и съответното лице, ние ще сътрудничим на съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните.


Поръчай то магазин от mebelinovdom.com    плати при доставка от mebelinovdom.com   

Промоция