You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Публична Информация
Имаме удоволствието да Ви информираме, че “ЯМБОЛ КОМЕРС” ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.


КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:


ЯМБОЛ КОМЕРС ООД е дружество с основна икономическа дейност с код по КИД-2008 31.09 Производство на други мебели. Проектът е насочен към подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.


Цел/и на проектното предложение:


Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Промоция